Giải thích quy trình sản xuất bia

Quá trình sản xuất bia


     Nguyên liệu của chúng tôi bao gồm nước, hoa bia, mạch nha, ngũ cốc, gạo Việt Nam, lúa mạch và men. Trong quá trình sản xuất, các nguyên liệu được trộn đều và xử lý. Quy trình sản xuất bia gồm 10 bước, từ nguyên liệu tươi ngon đến bia thành phẩm. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu những bước làm này:

1. Ủ     2. XAY     3. NGHIỀN     4. TÁCH     5. ĐUN     6. RÚT     7. MEN     8. GIỮ     9. LỌC     10. RÓT

Quá trình sản xuất bia


    Nguyên liệu của chúng tôi bao gồm nước, hoa bia, mạch nha, ngũ cốc, gạo Việt Nam, lúa mạch và men. Trong quá trình sản xuất, các nguyên liệu được trộn đều và xử lý. Quy trình sản xuất bia gồm 10 bước, từ nguyên liệu tươi ngon đến bia thành phẩm. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu những bước làm này:

quy trinh san

The brewing process begins with malting, milling, mashing and lautering.

banner 2

This is followed by wort boiling and wort clarification.

banner 3

Important steps in the beer brewing process are fermentation and storage.

banner

Filtration and filling are the final steps in the beer brewing process.

10 bước của quy trình sản xuất bia