cheetah c

CHEETAH LAGER

Cheetah Lager Beer được làm ra với mục đích làm dịu đi cái nắng ôi bức của Hà Nội. Một hớp Cheetah beer mát lạnh cuối chiều sẽ xoá tan mọi căng thẳng ngày dài mệt mỏi. Sự hoà quyện giữa vị lúa mạch, malt và hops, Cheetah là sự lựa chọn tốt cho một ngày của bạn. Cheetah được nấu từ các bậc thầy nấu bia của Cheetah nghiên cứu để dành riêng cho cái nóng Hà Nội. Với vị bia tinh khiết, cùng hương lúa mạch ẩn hiện thật phù hợp để thưởng thức trong bất kỳ dịp nào.

MÀU SẮC

blue

tối

sáng

ĐỘ ĐẮNG

screenshot 1635386363

nhạt

đậm

MÀU BIA

screenshot 1635386475

nhạt

đậm

Tab Mobile

The pleasantly smooth taste and well-rounded flavour of Staropramen rewards your palate with a soft malty flavour, before finishing off with gentle bitterness. Coming from a city of lovable sins that knows everything there is to know about great beer and enjoying life, Staropramen has many stories to tell you – stories about life well spent. Staropramen – taste the pleasure from Prague.

COLOR

screenshot 1635386340
[row_inner_3 style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-20px 0px 0px 0px”]

light

[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-21px 0px 0px 0px”]

dark

[/col_inner_3] [/row_inner_3]
BITTERNESS

screenshot 1635386363
[row_inner_3 style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-20px 0px 0px 0px”]

mald

[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-21px 0px 0px 0px”]

bitter

[/col_inner_3] [/row_inner_3]
MALT
[row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″ margin=”20px 0px -68px 50px”]

[/col_inner_3] [/row_inner_3]
screenshot 1635386475
[row_inner_3 style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-20px 0px 0px 0px”]

pale

[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-21px 0px 0px 0px”]

roasted

[/col_inner_3] [/row_inner_3]
COLOR

screenshot 1635386340

light

dark

BITTERNESS

screenshot 1635386363

mald

bitter

MALT

screenshot 1635386475

pale

roasted

Classic hamburger with Emmental

Classic Slider with Emmental Cheese

Hamburgers are always a great choice for dinner and socializing.

A classic is a classic! For an extra touch, add a bit of Emmental and we believe that your friends will be delighted

Button
cheetah c

CHEETAH LAGER

CAMEL BEER – Bold flavor of lager beer, with the taste of light-bodied, the basic techniques used to craft this beer result in effervescence, crispy and refreshing product. The product is carefully filtered from the finest natural ingredients such as hops, malt, grains, rice, yeast, etc. we flexibly adjust the fomula to create beer with different alcohol concentrations suitable for you. It will definitely bring you a refreshing feeling in every sip.

COLOR

screenshot 1635386363

dark

light

BITTERNESS

screenshot 1635386363

mild

bitter

MALT

screenshot 1635386475

pale

roasted

Cheetah Lager Beer được làm ra với mục đích làm dịu đi cái nắng ôi bức của Hà Nội. Một hớp Cheetah beer mát lạnh cuối chiều sẽ xoá tan mọi căng thẳng ngày dài mệt mỏi. Sự hoà quyện giữa vị lúa mạch, malt và hops, Cheetah là sự lựa chọn tốt cho một ngày của bạn. Cheetah được nấu từ các bậc thầy nấu bia của Cheetah nghiên cứu để dành riêng cho cái nóng Hà Nội. Với vị bia tinh khiết, cùng hương lúa mạch ẩn hiện thật phù hợp để thưởng thức trong bất kỳ dịp nào.

COLOR

screenshot 1635386340
[row_inner_3 style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-20px 0px 0px 0px”]

light

[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-21px 0px 0px 0px”]

dark

[/col_inner_3] [/row_inner_3]
BITTERNESS

screenshot 1635386363
[row_inner_3 style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-20px 0px 0px 0px”]

mald

[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-21px 0px 0px 0px”]

bitter

[/col_inner_3] [/row_inner_3]
MALT
[row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″ margin=”20px 0px -68px 50px”]

[/col_inner_3] [/row_inner_3]
screenshot 1635386475
[row_inner_3 style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-20px 0px 0px 0px”]

pale

[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ margin=”-21px 0px 0px 0px”]

roasted

[/col_inner_3] [/row_inner_3]
MÀU SẮC

blue

tối

sáng

ĐỘ ĐẮNG

screenshot 1635386363

nhạt

đậm

MÀU BIA

screenshot 1635386475

nhạt

đậm

[childpage]